Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Spreeuw


Latijnse naam

Sturnus vulgaris

Engelse naam

Common Starling

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen
berekening

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van punttellingen
berekening