Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roze Spreeuw


Latijnse naam

Pastor roseus

Engelse naam

Rosy Starling

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde