Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kolgans


Latijnse naam

Anser albifrons

Engelse naam

Greater White-fronted Goose

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data