Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zebravink


Latijnse naam

Taeniopygia guttata

Engelse naam

Zebra Finch

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde