Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groenling


Latijnse naam

Chloris chloris

English name

European Greenfinch

Broedparen 2013-2015

65.000-100.000

Winteraantallen 2013-2015

200.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen