Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sijs


Latijnse naam

Spinus spinus

English name

Eurasian Siskin

Broedparen 2013-2015

300-500

Winteraantallen 2013-2015

100.000-300.000

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data