Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Witstuitbarmsijs


Latijnse naam

Acanthis hornemanni

English name

Arctic Redpoll

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-3

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data