Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Mexicaanse Roodmus


Latijnse naam

Haemorhous mexicanus

Engelse naam

House Finch

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data