Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Rotgans


Latijnse naam

Branta bernicla nigricans

English name

Black Brant

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

10-20

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data