Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Noordse Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch ssp pyrrhula

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde