Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Appelvink


Latijnse naam

Coccothraustes coccothraustes

English name

Hawfinch

Broedparen 2013-2015

12.000-15.000

Winteraantallen 2013-2015

6000-12.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie