Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Geelgors


Latijnse naam

Emberiza citrinella

Engelse naam

Yellowhammer

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen
berekening