Vogelatlas Nederland

Soepeend


Latijnse naam

Anas platyrhynchos forma domestica

Engelse naam

Domestic Mallard

 

Terug naar alle kaarten

Broed voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen