Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Vlekbekeend


Latijnse naam

Anas poecilorhyncha

English name

Indian Spot-billed Duck

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-1

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data