Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodkeelduiker


Latijnse naam

Gavia stellata

English name

Red-throated Loon

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

2000-10.000

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data