Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Wouw


Latijnse naam

Milvus migrans

English name

Black Kite

Broedparen 2013-2015

2-4

Winteraantallen 2013-2015

0

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data