Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kwartel


Latijnse naam

Coturnix coturnix

English name

Common Quail

Broedparen 2013-2015

2000-4000

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie