Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Drieteenstrandloper


Latijnse naam

Calidris alba

English name

Sanderling

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

11.000-16.000

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data