Vogelatlas Nederland

Witgat


Latijnse naam

Tringa ochropus

Engelse naam

Green Sandpiper

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal