Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Jager


Latijnse naam

Stercorarius parasiticus

Engelse naam

Parasitic Jaeger

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening