Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Burgemeester


Latijnse naam

Larus hyperboreus

English name

Glaucous Gull

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data