Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Stock Dove


Scientific name

Columba oenas

Dutch name

Holenduif

Breeding pairs 2013-2015

45.000-55.000

Winter numbers 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983