Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Aalscholver


Latijnse naam

Phalacrocorax carbo carbo

Engelse naam

Atlantic Great Cormorant

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data