Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Draaihals


Latijnse naam

Jynx torquilla

Engelse naam

Eurasian Wryneck

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond