Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Draaihals


Latijnse naam

Jynx torquilla

English name

Eurasian Wryneck

Broedparen 2013-2015

35-75

Winteraantallen 2013-2015

0

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data