Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Groene Specht


Latijnse naam

Picus viridis

English name

European Green Woodpecker

Broedparen 2013-2015

8000-9500

Winteraantallen 2013-2015

25.000-30.000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes