Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Middelste Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocoptes medius

English name

Middle Spotted Woodpecker

Broedparen 2013-2015

540-850

Winteraantallen 2013-2015

1500-2500

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes