Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Bonte Specht


Latijnse naam

Dryobates minor

English name

Lesser Spotted Woodpecker

Broedparen 2013-2015

5000-6500

Winteraantallen 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen