Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomleeuwerik


Latijnse naam

Lullula arborea

English name

Woodlark

Broedparen 2013-2015

4300-5300

Winteraantallen 2013-2015

300-500

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data