Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Soortauteurs zijn aan de slag

4 januari

Nu het veldwerk van de vogelatlas alweer een tijd achter ons ligt (heb jij ook afkickverschijnselen?) is fase B van de atlas aangebroken: het maken van het boek. Ons streven is het uiteindelijke boek te presenteren op de Landelijke dag van 2018. Dat klinkt heel ver weg, maar de tijd vliegt. In december is een groot aantal soortauteurs benaderd met de vraag of ze voor een of meer soorten de soorttekst willen verzorgen. De meesten zijn vrijwel direct in de ‘pen’ geklommen. Een paar dagen nadat iedereen het juiste materiaal had om te kunnen schrijven, kregen we van Remco Wester, een bevlogen vogelaar uit Arnhem, een mail met daarin de soorttekst van de Iberische Tjiftjaf. Hulde! Intussen druppelen de soortteksten binnen.

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

4 oktober

Recentelijk is het allerlaatste broedvogelblok afgerond en momenteel worden de laatste gegevens gecontroleerd. Graag wilden we de ervaringen van de atlastellers met een enquête in beeld brengen. Ruim 500 tellers hebben deze enquête ingevuld. Waarvoor veel dank! Dit levert waardevolle informatie op voor een volgende atlasproject. Onder de inzenders die voor 1 okt. de tellerenquête hebben ingestuurd, hebben we vijf winnaars gekozen. Dit zijn: Marinus Arentsen, J.P.C. van der Steen, Erik van Dijk, R. van Putten en Gerard Bogaert. Allen van harte gefeliciteerd met een van de zeven monografieën. Zij hebben vandaag een mail ontvangen.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas