Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Bezemtellers staan te trappelen

31 maart

Vanaf 1 april (geen grap!) begint het laatste broedseizoen voor de bezemtellers. Zo’n 150 bezemblokken worden dit allerlaatste veldseizoen van de vogelatlas onder handen genomen. Vanaf deze plek willen we alle bezemtellers veel veldplezier toewensen en we hopen/verwachten natuurlijk dat meteen na het veldbezoek de gegevens ingevoerd worden zodat we eerder met de eindanalyses kunnen beginnen.
Van de winterblokken die afgelopen winter gebezemd hebben, zijn zo’n 65 blokken nog niet afgerond. Vanaf morgen zal een klein groepje ADC’s de eindvalidatie voor zijn rekening nemen. Heb je je gegevens nog niet ingevoerd doe dat dan op zeer korte termijn. Hartelijk dank voor je medewerking.

Bezemschattingen winterseizoen gewenst

9 maart

Afgelopen winter zijn zo’n 150 winterblokken gebezemd. Als al deze gegevens zijn ingevoerd en de jaar- en eindschattingen zijn gemaakt, bereiken we een 100% dekking. Dat is een grootse prestatie van formaat! Vandaar ook het vriendelijke doch dringende verzoek aan de laatste bezemtellers om hun eindschattingen zo snel mogelijk in te sturen, want hoe eerder alle wintergegevens compleet zijn, hoe eerder we verder kunnen analyseren. Er wachten nog zo’n 100 blokken op afronding. Nog een berichtje van de broedvogelblokken: we naderen de 1540 ge-eindvalideerde broedblokken! Dus ook dat ziet er behoorlijk goed uit.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas