Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Vogelatlas nadert zijn eind, analyses van het winterdeel kunnen beginnen

13 september

Vandaag is dan ook een bijzondere dag. Niet alleen sneuvelt het ene na het andere warmterecord, maar vandaag is ook het allerlaatste winterblok van de vogelatlas afgerond en gecontroleerd. Dat bekent dat nu alle 1684 winterblokken klaar zijn en de analyses kunnen beginnen.

En de broedvogelblokken?
Afgelopen voorjaar werden zo’n 200 broedvogelblokken gebezemd. Deze blokken waren niet of onvoldoende geteld tijdens de basisatlasjaren 2012-2015. Ook deze blokken zijn op een haar na helemaal klaar. Nog 13 blokken moeten de eindvalidatieslag ondergaan. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov a.s. in de Reehorst in Ede hopen we voorlopige kaarten te laten zien. Kijk op: de winter statuskaart en de broedvogel statuskaart.

Eindschattingen bezemtellers gewenst

3 augustus

Verzoek aan alle bezemtellers die dit voorjaar de broedvogelblokken hebben gebezemd om hun blokken op korte termijn af te ronden qua jaar- en eindschattingen. Op die manier kunnen we op tijd aan de eindanalyses en controles beginnen. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov. a.s. weer in Ede willen we de nieuwste broedvogelkaarten laten zien, maar dan het liefst op basis van de beste gegevens. Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas