Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Allerlaatste bezemjaar bijna ten einde

13 juni

Juni is al weer een eind op weg. Zo’n 200 atlasblokken zijn dit allerlaatste voorjaar nog gebezemd door een klein legertje tellers. Gelukkig heeft ook het overgrote deel de eerste ronde ingevoerd en de komende twee weken vinden de allerlaatste atlastellingen plaats. Verzoek aan alle bezemtellers om er voor te zorgen dat alle tellingen ook voor de zomervakantie ingevoerd zijn, inclusief de schattingen. Daarna wacht een grote klus om alle gegevens te controleren en analyseren. Op de landelijke dag van eind november zullen we mooie kaarten laten zien.

Bezemtellers staan te trappelen

31 maart

Vanaf 1 april (geen grap!) begint het laatste broedseizoen voor de bezemtellers. Zo’n 150 bezemblokken worden dit allerlaatste veldseizoen van de vogelatlas onder handen genomen. Vanaf deze plek willen we alle bezemtellers veel veldplezier toewensen en we hopen/verwachten natuurlijk dat meteen na het veldbezoek de gegevens ingevoerd worden zodat we eerder met de eindanalyses kunnen beginnen.
Van de winterblokken die afgelopen winter gebezemd hebben, zijn zo’n 65 blokken nog niet afgerond. Vanaf morgen zal een klein groepje ADC’s de eindvalidatie voor zijn rekening nemen. Heb je je gegevens nog niet ingevoerd doe dat dan op zeer korte termijn. Hartelijk dank voor je medewerking.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas