Vogelatlas Nederland

Boompieper


Latijnse naam

Anthus trivialis

Engelse naam

Tree Pipit

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening