Vogelatlas Nederland

Knobbelgans (Chinese)


Latijnse naam

Anser cygnoides forma domestica

Engelse naam

Domestic Swan Goose

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde