Vogelatlas Nederland

Sijs


Latijnse naam

Spinus spinus

Engelse naam

Eurasian Siskin

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal