Vogelatlas Nederland

Amerikaanse Smient


Latijnse naam

Anas americana

Engelse naam

American Wigeon

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde