Vogelatlas Nederland

Grote Zee-eend


Latijnse naam

Melanitta fusca

Engelse naam

Velvet Scoter

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening