Vogelatlas Nederland

hybride Canadese gans x Grauwe gans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser anser

Engelse naam

Canada Goose x Greylag Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde