Vogelatlas Nederland

Waterhoen


Latijnse naam

Gallinula chloropus

Engelse naam

Common Moorhen

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal