Vogelatlas Nederland

Drieteenstrandloper


Latijnse naam

Calidris alba

Engelse naam

Sanderling

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal