Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Methode

Kilometerhokonderzoek

In elk atlasblok (5x5 km) zijn acht km-hokken volgens een vast patroon geselecteerd:
het Gouden Grid.
Bezoek deze km-hokken minstens vier maal exact één uur (waarvan 5 minuten een punttelling) in vastgestelde periodes.

Aanvullend atlasblokonderzoek

Bezoek alle biotopen van je geclaimde atlasblok (5x5 km) minstens driemaal in zowel het broed- als het winterseizoen + enkele nachtbezoeken.

Lees het artikel in Sovon-Nieuws 2012/2

Bekijk het onderstaande schema in pdf