Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodhalsfuut


Latijnse naam

Podiceps grisegena

English name

Red-necked Grebe

Broedparen 2013-2015

10-15

Winteraantallen 2013-2015

50-100

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data