Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartbuikwaterspreeuw


Latijnse naam

Cinclus cinclus cinclus

Engelse naam

White-throated Dipper

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening