Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartbuikwaterspreeuw


Latijnse naam

Cinclus cinclus cinclus

English name

White-throated Dipper

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok