Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodbuikwaterspreeuw


Latijnse naam

Cinclus cinclus aquaticus

Engelse naam

Red-bellied Dipper

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde