Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodborst


Wetenschappelijke naam

Erithacus rubecula

English name

European Robin

Broedparen 2013-2015

250.000-350.000

Winteraantallen 2013-2015

500.000-1.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen