Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kuifduiker


Latijnse naam

Podiceps auritus

English name

Horned Grebe

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

150-200

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data