Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Paapje


Latijnse naam

Saxicola rubetra

English name

Whinchat

Broedparen 2013-2015

260-320

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok