Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Paapje


Latijnse naam

Saxicola rubetra

English name

Whinchat

Broedparen 2013-2015

260-320

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data