Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Tapuit


Wetenschappelijke naam

Oenanthe oenanthe

English name

Northern Wheatear

Broedparen 2013-2015

210-310

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok