Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Blauwe Reiger


Wetenschappelijke naam

Ardea cinerea

English name

Grey Heron

Broedparen 2013-2015

8150-11.500

Winteraantallen 2013-2015

10.000-16.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok