Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Purperreiger


Latijnse naam

Ardea purpurea

English name

Purple Heron

Broedparen 2013-2015

740-885

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data