Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bosrietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus palustris

English name

Marsh Warbler

Broedparen 2013-2015

60.000-100.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok